x

Małgorzata Litwinowicz-Droździel

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej

501 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zajmuje się historią kultury polskiej i litewskiej XIX wieku, a jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów przemian modernizacyjnych. Jest autorką książki „O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie b. Wielkiego Księstwa Litewskiego (2008)”, współautorką projektu „Ekspozycje nowoczesności. Wystawy krajowe na ziemiach polskich 1821-1929 a doświadczanie procesów modernizacyjnych“ (finansowany z NPRH), redaktorką tomu „Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku”, autorką artykułów w „Przeglądzie Humanistycznym“, „Napisie“, „Dialogu“ i „Pamiętniku Literackim“. Animatorka kultury, opowiadaczka, od 2006 kuratorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie.