x

Małgorzata Molęda-Zdziech

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

603 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Jest doktorem habilitowanym nauk o polityce (Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski), doktorem nauk humanistycznych (socjologia, Uniwersytet Warszawski). Ukończyła antropologię kulturową w Paryżu, na Uniwersytecie Réné Descartes. Pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Od 2005 roku jest ekspertką międzynarodowej organizacji pozarządowej EUROPA (Entretiens Universitaires pour l’Administration Publique) z siedzibą w Limoges (Francja), w której pełni funkcję wiceprezeski i członkini Komitetu Naukowego. Od 2009 roku działa w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lobbingu i rzecznictwa interesów oraz komunikowania i mediów. Autorka m.in. Obecna nieobecność. Aktorski bojkot radia i telewizji w stanie wojennym, Oficyna Naukowa 1998, licznych publikacji o lobbingu. Ostatnio opublikowała Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Difin Warszawa 2013 oraz Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, (red.),Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa. Kolekcjonerka aniołów, uwielbia Francję w każdej postaci.

Wystąpienia