x

503 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Od wielu lat pracuje na rzecz zmiany społecznych stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Współautorka i prowadząca szkolenia z zakresu dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych m. in. dla studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury. Koordynatorka oficjalnego projektu UEFA EURO 2012 „Respect Inclusion – Football with no limits” mającego na celu udostępnienie wydarzenia osobom niepełnosprawnym. Koordynatorka przewodnika po obiektach i instytucjach dostępnych www.niepelnosprawnik.eu. Ukończyłam szkołę tutoringu (2012 rok) Publikacje m. in.: Raport „Diagnoza problemów społecznych w wybranych lokalizacjach dzielnicy Ursynów” Współautorka narzędzia „22 kroki do strategii” Współautorka publikacji „Aktywni obywatele demokratyczny samorząd” Współautorka publikacji „Niepełnosprawny obywatel a mazowieckie strategie rozwiązywania problemów społecznych”