x

Małgorzata Skrzek Lubasińska

Stowarzyszenie Samozatrudnieni

609 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Dr nauk ekonomicznych, ekspertka ds. rynku pracy. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania rynku pracy. Prowadzi badania społeczne dot. różnych aspektów aktywności ekonomicznej ludności i szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym m.in. elastyczności rynku pracy, przedsiębiorczości kobiet i zagadnień związanych z samozatrudnieniem. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Samozatrudnieni.