x

Małgorzata Zięba

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Rynku Nieruchomości

607 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Adiunkt w Zakładzie Rynku Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast (praca doktorska poświęcona ocenie programów rewitalizacji), rynku nieruchomości (wycena, inwestowanie). W okresie 2008-2013 współpracowała z małopolskim Urzędem Marszałkowskim jako jeden z ekspertów oceniających programy rewitalizacji. Od kilku lat badania w zakresie rozwoju zrównoważonego na rynku nieruchomości, ekonomicznych aspektów budownictwa ekologicznego i zapotrzebowania na powierzchnie zrównoważone ‚zielone’ i zamierzam zgłębiać i badać, i współpracować przy wdrażaniu koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku nieruchomości.