x

Maria Brodzikowska

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat"

502 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej i doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz współpracownik Instytutu Pedagogiki UJ, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami pedagogiki resocjalizacyjnej i społeczno-opiekuńczej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz uzyskałam certyfikat doradcy w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Ukończyłam też wiele szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, w tym kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności i seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód. Jestem autorką kilku publikacji naukowych oraz wielu wystąpień konferencyjnych dotyczących profilaktyki, poradnictwa i wsparcia w zakresie HIV/AIDS, współautorką materiałów profilaktycznych dotyczących HIV/AIDS dla mężczyzn osadzonych w zakładach karnych, rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jestem Przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” w Krakowie i Członkinią Rady Fundacji Motywacja i Działanie w Międzyzdrojach. Od ponad 13 lat pracuję zawodowo prowadząc między innymi zajęcia profilaktyczne dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów i osób dorosłych z zakresu HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uzależnień. Jestem współautorką programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych, który otrzymał rekomendację Krajowego Centrum ds. AIDS. Prowadzę także szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe dla osób zawodowo zajmujących się pracą z innymi ludźmi (np. nauczyciele i pedagodzy, psycholodzy, pracownicy OIK, MOPS, kuratorzy sądowi i in.). Zajmuję się też poradnictwem i wsparciem dla osób zakażonych HIV i ich bliskich oraz poradnictwem okołotestowym w punktach anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV, jestem koordynatorką Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Rzeszowie i Krakowie przy Szpitalu Uniwersyteckim. Prowadzę badania naukowe dotyczące między innymi psychospołecznego funkcjonowania osób zakażonych HIV i ich bliskich, przedstawiania osób zakażonych HIV i zakażenia HIV w przestrzeni publicznej, jak również wzajemnych powiązań profilaktyki HIV/AIDS prowadzonej za pomocą mediów a zdrowia seksualnego odbiorców tej profilaktyki. Przez wiele lat współpracowałam z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, prowadziłam też treningi umiejętności społecznych dla różnych grup w ramach programów PO KL, aktualnie współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi na terenie kraju.