x

503 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Absolwentka biologii i geologii na Uniwersytecie w Brystolu i dyplomu ze zdrowia publicznego i praw człowiek na Uniwersytecie w Genewie, doktoryzowała się z biogeochemii na Uniwersytecie w Cambridge; stypendystka fundacji Billa i Melindy Gates i Europejskiego projektu Coimbra. Współpracowała z polskimi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i problematyki genderowej. Obecnie wykłada na Polskiej Akademii Nauk na podyplomowych studiach z gender studies i jest również edukatorką seksualną oraz ekspertką Instytutu Spraw Publicznych.