x

Marta Gontarska

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

+48 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jest edukatorką, rzeczniczką i trenerką edukacji globalnej. Prowadzi program edukacji w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności. Przez ostatnie trzy lata intensywnie współpracowała z ośrodkami akademickimi w Polsce w celu włączenia edukacji globalnej do programów studiów na kierunkach pedagogicznych w ramach europejskiego projektu „Nauczycielki zmieniają świat”.

Tematyką rozwojową zajmuje się od 2007 roku, w tym w sposób szczególny prawami kobiet w  rozwoju oraz krytyczną i postkolonialną edukacją globalną. Jest autorką raportów i analiz z zakresu współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej, a także wielu materiałów edukacyjnych, w tym współredaktorką monografii naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” (Wydawnictwo Naukowe DSW), redaktorką czwartej edycji poradnika „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” oraz autorką dwóch tekstów w zbiorze „Globalna układanka, czyli jak definiować problemy globalne, rozumieć je i zajmować się nimi.”.

Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z edukacji globalnej. W pracy trenerskiej i edukacyjnej wykorzystuje głównie dwie metody pracy: dociekania filozoficzne na rzecz globalnego obywatelstwa oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań. Posiada certyfikat brytyjskiej organizacji SAPERE z metody dociekań filozoficznych dla dzieci i młodzieży (ang. philosophy for/with children). Współpracuje również z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą, m.in. jest aktywną członkinią grupy edukacyjnej w Grupie Zagranica – federacji organizacji zajmujących się współpracą rozwojową, wspieraniem demokracji, edukacją globalną i pomocą humanitarną.

Wystąpienia