x

+48 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka. Specjalistka w zakresie ochrony praw osób migrujących, w tym uchodźców i ofiar handlu ludźmi. Od lat związana ze środowiskiem pozarządowym, przede wszystkim z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Monitoruje przestrzeganie praw człowieka w Polsce na zlecenie organizacji międzynarodowych i instytucji unijnych. Pracowała jako ekspertka krajowa dla Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka, w Polsce i za granicą. Autorka i współautorka publikacji, artykułów i podręczników o tematyce uchodźczej i migracyjnej. Doktorantka wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Wystąpienia