x

+48 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Prawniczka zajmująca się ochroną praw człowieka. Specjalistka w zakresie ochrony praw uchodźców, migrantów i ofiar handlu ludźmi. Od lat związana ze środowiskiem pozarządowym, m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją La Strada. Monitoruje przestrzeganie praw człowieka w Polsce na zlecenie organizacji międzynarodowych i instytucji unijnych. Pracowała jako ekspertka krajowa dla Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony praw człowieka, w Polsce i za granicą. Autorka i współautorka publikacji, artykułów i podręczników o tematyce uchodźczej i migracyjnej. Doktorantka wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonatka podróżowania połączonego z wolontariatem. Pracowała z uchodźcami w Grecji i w Indiach.

Wystąpienia