x

004 ...
  • zagranica

O ekspertce

Zajmuję się społecznymi aspektami integracji europejskiej i socjologią porównawczą społeczeństw europejskich. Z racji miejsca pracy i znajomości języka posiadam też dużą wiedzę na temat Niemiec i polityki niemieckiej, w tym partii politycznych i ich programatyki. W obecnym miejscu pracy (MIDEM) jestem ekspertką od Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z naciskiem na populizm i dyskurs polityczny. Doktorat z różnych znaczeń solidarności w języku polityki.