x

dr Marta Majorczyk

Collegium Da Vinci w Poznaniu, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy USWPS w Poznaniu, Pracownia Terapeutyczna "Homini" przy WSB z siedzibą w Poznaniu, Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego w Kościanie, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, oddział w Poznaniu

605 ...
  • wielkopolskie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współautorka innowacyjnego kierunku studiów „EDUKACJA PROROZWOJOWA”.

Wieloletni nauczyciel akademicki współpracujący z kilkoma uczelniami w kraju. Współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Poznaniu przy USWPS oraz Pracownią Terapeutyczną „Homini”przy WSB.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół:
-rodziny (życie rodzinne, funkcjonowanie rodziny, procesy zachodzące w rodzinie),
-ról rodzinnych (ojciec, matka, dziecko, dziadkowie),
-relacji rodzinnych, wsparciem, mentoringiem, tutoringiem i coachingiem rodzicielskim a także
-rozwoju człowieka w biegu życia, jego edukacji i wychowania, opieki rozwojowej,
-systemu opieki nad małym dzieckiem.

Praktykę zawodową zdobywała między innymi u pedagoga szkolnego w szkole podstawowej i liceum, w Środowiskowym Domu Samopomocy jako wychowawca- opiekun, w świetlicy szkolnej jako wychowawca, na koloniach letnich i zimowiskach jako opiekun-wychowawcy, opiekunka dziecięca.

Członek Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego w Kościanie i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu poradnictwa rodzinnego i edukacyjnego.

Autorka monografii pt. „Rola ojca w poglądach i planach życiowych młodych mężczyzn” oraz licznych publikacji o tematyce mieszczącej się w obszarze wyżej wymienionych zainteresowań.

Pisze od czasu do czasu do czasopism takich jak: Dyrektor Szkoły, Dyrektor Przedszkola, Bliżej przedszkola, Omatko magazyn świadomych rodziców.