x

663 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, socjolożka specjalizująca się w wielokulturowości/międzykulturowości oraz edukacji obywatelskiej. Zajmuje się przede wszystkim zagadnienia związanymi z europejskim islamem w kontekście obywatelskości muzułmanów, migracji, integracji uchodźców i imigrantów na poziomie lokalnym. Autorka wielu badań naukowych dotyczących tych zagadnień. Zwolenniczka wykorzystania edukacji obywatelskiej w procesach integracyjnych grup mniejszościowych i i większościowych. Od 2008 roku współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz integracji migrantów w Polsce oraz podnoszenia jakości edukacji obywatelskiej (Fundacja Civis Polonus, SINTAR, Fundacja dla Wolności, CIM). Działa także na rzecz polskiej wspólnoty muzułmańskiej. Sama również ma doświadczenia migracyjne dzięki stażom naukowym w takich w takich krajach jak Hiszpania, Turcja czy Wielka Brytania. Obecnie pracuje, uczy i prowadzi badania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki „Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem? Postawy obywatelskie młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii”.