x

607 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Członkini warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz aktywistka Luftdaten i Koduj dla Polski. Zaangażowana w wiele lokalnych tematów miejskich – walkę o zieleń, infrastrukturę publiczną, rozwój transportu publicznego i planowanie przestrzenne. Bliskie jej sercu są również w projekty związane z wyrównywaniem szans, więc angażuje się w działalność charytatywną. Bierze udział w projektach civil tech oraz open data w ramach ruchów Luftdaten i Koduj dla Polski. Zawodowo związana z e-marketingiem, zajmuje się obecnie automatyzacją marketingu.

Zapraszam do kontaktu na LinkedIn

https://miejskie.home.blog/

Wystąpienia