x

509 ...
  • pomorskie

O ekspertce

Teatrolożka, animatorka kultury, edukatorka, koordynatorka i producentka wydarzeń artystycznych, autorka scenariuszy programów edukacyjnych (z zakresu teatru oraz kultury audiowizualnej). Autorka „Słowniczka Teatru Lalek” wydanego w 2014 roku przez Nadbałtyckie Centrum Kultury (otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek). Inicjatorka i współautorka koncepcji widowiska „Teatr na barce. Miasto Możliwe”. Uczestniczka wystawy World Stage Design w Cardiff (2013). Stypendystka Miasta Gdańska oraz Samorządu Województwa Pomorskiego (2013). Beneficjentka Programu „Bank Aktywnych Kobiet” (2013). Wicedyrektor Artystyczna, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu im. Józefa Szajny (2008-2011). Członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Ośrodka ITI oraz Stowarzyszenia „MAMY więcej”. Współzałożycielka i współautorka projektu Wydziału Artystycznego (w fazie przygotowawczej). Autorka programu warsztatów artystycznych OBRAZ+RUCH, inspirowanych twórczością Franciszki i Stefana Themersonów. Na zaproszenie Instytutu Teatralnego w Warszawie prowadziła warsztaty: „Lalki z kuchni” i „Scenografia z ogrodu”. Współpracuje m.in. z Muzeum Miasta Gdyni.