x

...
  • mazowieckie
  • pomorskie

O ekspertce

Socjolożka, edukatorka seksualna, certyfikowana doradczyni ds. HIV/AIDS, absolwentka Uniwersytetu Amsterdamskiego (UvA). W ramach działalności w Queer UW współorganizuje konferencje naukowe, cykliczne seminaria i panele dyskusyjne, które łączy refleksja nad problematyką nienormatywności seksualnej. Ukończyła Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię Młodych Dyplomatów. Prowadzi zajęcia na Gender Studies UW i Gdańskiej Szkole Wyższej. Pracę doktorską poświęca konstrukcjom i indywidualnym negocjacjom seksualności młodych ludzi w kontekście szkolnej i pozaszkolnej edukacji seksualnej.