x

502 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Posiadam obszerną wiedzę merytoryczną z zakresu zarządzania w tym zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, przedsiębiorczości i marketingu. Doskonale rozwinięte umiejętności i organizacyjne pozwalają na sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań. Nastawiona jestem na szukanie rozwiązań. Kluczowymi źródłami wiedzy są codzienny rozwój, najlepsza wiedza pozyskana bezpośrednio z USA i Niemiec oraz praktyka biznesowa. Zaangażowana we wsparcie działalności dla dobra wspólnego. Specjalizując się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach. Dzięki temu wykorzystuję idee, metody oraz narzędzia pochodzące z różnych światów, m.in. biznesu, organizacji społecznych, sportu, zakonów, wojska i przyrody. Dzięki pozytywnemu nastawieniu łatwo zjednuję sobie ludzi, tworząc stabilne relacje biznesowe z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.