x

+48 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Radca prawny. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w obsłudze sektora energetycznego pod kątem prawnym i ekonomicznym. Zajmuje się doradztwem podatkowym. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, budowlanego i ochrony środowiska. Opiniuje warunki wprowadzania produktów do obrotu oraz inne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w postępowaniach przed Prezesem URE oraz Prezesem UOKiK. Autorka szeregu artykułów poświęconych polityce informacyjnej podmiotów publicznych oraz zasadom funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie.