x

Monika Czuma

Fundacja Cambio

795 ...
  • śląskie

O ekspertce

Długoletnie doświadczenie w koordynowaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych, głównie funduszy europejskich, doradczyni Europejskiego Funduszu Społecznego, wiceprezeska organizacji pozarządowej, certyfikowana trenerka. Zainteresowanie zagadnieniem równości szans kobiet i mężczyzn, wsparciem kobiet. Doświadczenie w pracy z seniorkami i seniorami. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego.