x

509 ...
  • warmińsko-mazurskie

O ekspertce

Zajmuje się problematyką nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym monografii Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej (Kraków 2011). Kierowniczka projektu badawczego „Kobiety w związkach intymnych. Studium empiryczno-krytyczne” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się promowaniem różnorodności i wcielaniem w życie idei równości szans. Posiada duże doświadczenie (około 1000 godzin) w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, a także w zakresie działań projektowych organizacji non-profit. Współpracuje z firmami doradczo-szkoleniowymi, prywatnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, szkołami oraz administracją publiczną