x

+48 ...
  • śląskie

O ekspertce

Wieloletni konsultant oraz szkoleniowiec z zakresu systemów związanych z jakością i bezpieczeństwem – GMP, GLP, GDP, GAP, itd. oraz wymagania ISO (9001, 22000, 50001, 22301, 27001, 14001, 45001), HACCP oraz Codex Alimentarius, a także metodyk badawczych, procedur technicznych i technik analitycznych (oprócz podstawowych technik także techniki wysoko wyspecjalizowane, takie jak techniki chromatograficzne – GC, HPLC, IC, techniki spektralne – MS, MSMS, techniki badania pierwiastków – ICP-OES, ICP-MS, XRF). Doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu w zakresie związanym z jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych, leków, suplementów diety, produktów kosmetycznych oraz wyrobów chemii gospodarczej, jakością elementów środowiska, recyklingiem, ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy oraz zarządzaniem jakością i zasobami. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.