x

122 ...
  • małopolskie

O ekspertce

dr Monika Sady jest Adiunktem w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest także kierowniczką Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego uczelni oraz otrzymała liczne nagrody za swoje zaangażowanie w pracę charytatywną, zwłaszcza w projekt jej autorstwa „SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów”, który prowadzi od 2007 r. Jest także kierowniczką projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na lata 2020-2023 „UEK dostępny dla wszystkich”, zwiększającego dostępność uniwersytetu dla osób z niepełnosprawnościami. Od 2021 roku jest także Dyrektorem programu International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Jest uczestniczką wielu międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, w tym projektów Unii Europejskiej z zakresu przedsiębiorczości społecznej, kursów MOOC oraz współpracy startupów i korporacji. Projekty unijne: kierowniczka STEPup (https://stepup.fh-joanneum.at/index.html – przedsiębiorczość społeczna) oraz uczestniczka  INSPIRE (http://www.inspire-network.eu/ – przedsiębiorczość społeczna)  i CORSHIP https://www.corship.eu – współpraca korporacji i startupów). Posiada certyfikat Europejskiego Konsultanta Ekonomii Społecznej.

Jest wykładowcą gościnnym w takich uczelniach jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Grand Valley State University (USA), Universitat Politecnica de Valencia (Hiszpania), International Black Sea University (Gruzja), Montpellier Business School (Francja).

Zainteresowania naukowe obejmują tematykę zarządzania, społecznej odpowiedzialności, ESG, relacji z interesariuszami, zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości społecznej, startupów, lobbingu. To także zakres tematyczny prowadzonych zajęć i seminariów, a także consultingu. Jest recenzentką w kilku krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz organizuje konferencje międzynarodowe.