x

669 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Doradzam startupom i rozwijającym się firmom z uwzględnieniem analizy ryzyka i optymalizacji działań, wyboru formy prawnej i sposobu finansowania oraz zabezpieczenia własności intelektualnej, a także sposobów prawnych minimalizacji kryzysu w firmie.

Poza doradztwem dla firm, zajmuję się też bardziej społeczną stroną prawa – od początku swojej pracy doradzam i reprezentuję w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących dyskryminacji, mobbingu oraz dóbr osobistych.

Jestem również trenerką antydyskryminacyjną i antymobbingową. Przygotowuję także polityki oraz procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, które pomagam wdrażać w polskich i międzynarodowych korporacjach oraz w podmiotach publicznych.

Publikuję m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej i INN Poland.