x

695 ...
  • warmińsko-mazurskie

O ekspertce

Jestem teolożką i pełnię funkcję pastorki w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym, działam na rzecz równouprawnienia kobiet, interesuję się teologią feministyczną.