x

668 ...
  • zachodnio-pomorskie

O ekspertce

Jestem artystka wizualną, na co dzień pracuje w prekaricie. Interesują mnie relacje miedzy ludzkie oraz miedzygatunkowe, prawa ludzi oraz trudności w ustalaniu ich zasad. Jestem na bieżącą z sytuacją polityczną, śledzę zmiany kulturowe i globalne migracje. Interesują mnie wszelkie odmienności i ich subkulturalne organizacje. Z natury wątpię w naturę i wierzę w zwierze.