x

Natalia Walter

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

504 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Wśród moich zainteresowań badawczych znajduje się edukacja medialna, zwłaszcza Internet traktowany jako narzędzie działalności intelektualnej człowieka oraz wspierania go w sytuacjach trudnych. Badam, w jaki sposób nowe media mogą pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują.