x

Olga Byrska

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

666 ...
  • zagranica

O ekspertce

Pisze o literaturze i teatrze, publikowała między innymi w „Małym Formacie”, „Kulturze Liberalnej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”. Stale współpracuje z pismem „Dialog” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Pracuje w paryskiej Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w projekcie o pierwszych świadectwach Zagłady.