x

602 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Doktorka lingwistyki, tłumaczka, redaktorka naczelna półrocznika „4liberty.eu Review”, koordynatorka sieci think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej 4liberty.eu z ramienia Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności; redaktorka „Liberté!” oraz koordynatorka projektów Fundacji Liberté!.

Jestem absolwentką filologii angielskiej (studia doktoranckie w zakresie języka, kultury i literatury) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia licencjackie, specjalizacja: public relations) Uniwersytetu Łódzkiego.

Zawodowo, od 2014 roku współpracuję z łódzką Fundacją Liberté!. Odpowiadam głównie za nasze projekty międzynarodowe (koordynacja sieci think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej 4liberty.eu i prowadzenie dedykowanej strony internetowej). Jestem również redaktor naczelną półrocznika „4liberty.eu Review”, publikowanego w j. angielskim eksperckiego magazynu poświęconego kluczowym zagadnieniom politycznym, społecznym i ekonomicznym z perspektywy regionu.

Półrocznik jest w otwartym dostępie online: https://issuu.com/4liberty.eu_review

Oprócz tego, w ramach współpracy z Fundacją, odpowiadam także za koordynację działu gości oraz wolontariuszy w ramach Igrzysk Wolności – dorocznej konferencji odbywającej się w Łodzi.

Dodatkowo, miałam okazję współpracować przy licznych innych łódzkich projektach (m.in. Transatlantyk Festival, Filmteractive Festival) jako tłumacz/dziennikarz/członek zespołu w dziale gości, etc.

Jestem autorką polskiego przekładu książki „Tak umierają demokracje” (2018) autorstwa Stevena Levitsky’ego i Daniela Ziblatta z Uniwersytetu Harvarda.

Współtworzę i koordynuję e-podręcznik NaukaObywatela.pl.

Wykładam także j. angielski jako drugi język obcy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

W wolnym czasie zaangażowana w aktywizm na rzecz praw zwierząt w kraju i za granicą oraz w lokalne działania związane z dążeniem do poprawy dobrostanu zwierząt i ludzi.