x

602 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Redaktor naczelna półrocznika „4liberty.eu Review”, koordynatorka sieci think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej 4liberty.eu z ramienia Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności; redaktorka i tłumaczka w „Liberté!” oraz koordynatorka projektów Fundacji Liberté!; doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w przekładzie audiowizualnym.

Jestem absolwentką filologii angielskiej (studia magisterskie, specjalizacja: językoznawstwo) oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia licencjackie, specjalizacja: public relations) Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jestem doktorantką Wydziału Filologicznego UŁ, prowadzącą rozprawę w zakresie wpływu rodzaju przekładu audiowizualnego na postrzeganie produkcji filmowych/telewizyjnych.

Zawodowo, od 2014 roku współpracuję z łódzką Fundacją Liberté! (do niedawna: Industrial). Odpowiadam głównie za nasze projekty międzynarodowe (koordynacja sieci think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej 4liberty.eu i prowadzenie dedykowanej strony internetowej). Jestem również redaktor naczelną półrocznika „4liberty.eu Review”, publikowanego w j.angielskim eksperckiego magazynu poświęconego kluczowym zagadnieniom politycznym, społecznym i ekonomicznym z perspektywy regionu.

Półrocznik jest w otwartym dostępie online: https://issuu.com/4liberty.eu_review

Oprócz tego, w ramach współpracy z Fundacją, odpowiadam także za koordynację działu gości oraz wolontariuszy w ramach Igrzysk Wolności – dorocznej konferencji odbywającej się w Łodzi.

Dodatkowo, od kilku lat mam okazję współpracować przy innych łódzkich projektach (m.in. Transatlantyk Festival, Filmteractive Festival) jako tłumacz/dziennikarz/członek zespołu w dziale gości, etc.