x

883 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Olga Szmidt (ur. 1989) – dr, literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ, krytyczka literacka, redaktor naczelna portalu Popmoderna.

Zajmuje się problemem podmiotowości w nowoczesności, teorią literatury, literaturą światową oraz kulturą popularną. Opublikowała dwie monografie naukowe: Korespondent Witkacy (Universitas, 2014), za którą otrzymała nagrodę I stopnia im. J.J. Lipskiego, oraz Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku, (Universitas, 2019) wyróżnioną w VII konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Ponadto wydała tom krytyczny Odkrywanie Ameryki. Wybór tekstów krytycznych z lat 2010-2017 (WUJ, 2018), biografię Kownacka. Ta od Plastusia (Czarne 2016) oraz autorski notes Finlandia. Książka do pisania (Austeria 2017). Współredagowała tom Face in Trouble. From Physionomics to Facebook (Peter Lang 2017), Kilkukrotna stypendystka MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe oraz laureatka stypendium twórczego MKiDN w dziedzinie literatury. Współzałożycielka i redaktor naczelna portalu Popmoderna, współpracowała m.in. z „Czasem Kultury”, „Krytyką Polityczną”, „Miesięcznikiem Znak”, a także produkcjami telewizyjnymi.

Mieszka na krakowskim Kazimierzu.