x

883 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Olga Szmidt (ur. 1989) – doktor literaturoznawstwa, aktualnie pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, krytyczka literacka, pisarka non-fiction, redaktor naczelna i współzałożycielka portalu Popmoderna.

Dotąd wydała monografię naukową „Korespondent Witkacy” (Universitas 2014), biografię literacką „Kownacka. Ta od Plastusia” (Czarne 2016), autorski notes „Finlandia. Książka do pisania” (Austeria 2017) oraz tom „Odkrywanie Ameryki. Wybór tekstów krytycznych z lat 2010-2017” (WUJ 2018). Współredagowała również tom „Face in Trouble: From Physiognomics to Facebook” (Peter Lang 2017). Aktualnie przygotowuje do druku rozprawę doktorską „Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku”.

Kilkukrotna stypendystka MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe oraz laureatka stypendium twórczego MKiDN w dziedzinie literatury. Za pracę magisterską Korespondent Witkacy otrzymała nagrodę I stopnia w konkursie im. J.J. Lipskiego. Współzałożycielka studenckiego czasopisma naukowego „Polisemia” oraz jego redaktor naczelna w latach 2010-2013. Stale współpracuje z „Czasem Kultury” oraz okazjonalnie z innymi pismami kulturalnymi. Zajmuje się kulturą współczesną (przede wszystkim literaturą światową i telewizją), krytyką oraz problemem nowoczesnej podmiotowości. Mieszka na krakowskim Kazimierzu.

Portfolio: www.olgaszmidt.com