x

796 ...
  • łódzkie

O ekspertce

Aktywistka miejska zajmująca się dostępnością usług publicznych dla kobiet w ciąży i opiekunów z małymi dziećmi (urzędy, instytucje kultury, transport zbiorowy) oraz dostępnością przestrzeni publicznej. Dodatkowo zajmuję się kwestiami partycypacji społecznej w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym poszukiwania metod na włączanie dzieci w procesy partycypacyjne. Jestem wiceprzewodniczącą łódzkiego Komitetu Rewitalizacji jako przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji, a moim głównym celem jest zapewnienie by działania rewitalizacyjne miasta zachodziły w sposób przejrzysty i były w pełni konsultowane z mieszkańcami.