x

22 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Koordynatorka projektów edukacyjnych, kulturalnych i wschodnioeuropejskich w Krytyce Politycznej, tłumaczka i trenerka antydyskryminacyjna, po Psychologii i Filologii Słowiańskiej na UW. Od lat działaczka LGBTQ w Polsce i Europie (wieloletnia prezeska ANSO – Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations; w Kampanii Przeciw Homofobii koordynowała projekty edukacyjne m.in. Queer Studies, Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych). Od 2011 roku związana z Krytyką Polityczną, od 2013 w zespole Instytutu Studiów Zaawansowanych.