x

Patrycja Hrabiec-Hojda

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji | Infobrokerska.pl | Rynek Informacji

503 ...
  • małopolskie

O ekspertce

Broker informacji, specjalistka zarządzania wiedzą, przedsiębiorca oraz doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie . Od ponad 10 lat zajmuje się wyszukiwaniem i dostarczaniem informacji dla firm i instytucji, prowadząc własną agencję infobrokerska.pl. Opracowała i realizuje autorski kurs efektywnego wyszukiwania informacji. Prowadzi również zajęcia ze studentami na różnych polskich uczelniach. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Logistyki Kontrwywiadu Wojskowego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie oraz wielu innych. Współautorka standardów zawodów: broker informacji oraz specjalista zarządzania informacją przygotowanych dla Ministerstwa Pracy. Redaktor naczelna portalu Rynek Informacji. Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.