x

000 ...
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • zagranica

Profile ekspertki:

O ekspertce

Genetyk, specjalizuje się w genetyce i genomice nowotworów oraz immunoonkologii; prowadzi badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka; jak unikają rozpoznania i chowają się w organizmie prze wiele lat, niezauważone, oraz w jaki sposób możemy namówić komórki układu immunologicznego na rozpoznawanie nowotworów i walkę (immunoterapia).

Absolwentka m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, AWF w Warszawie oraz prestiżowego Cambridge University. Uczestniczka wielu zagranicznych kursów, szkoleń i kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji genetycznych i onkologicznych.

W wolnym czasie zajmuje się popularyzacją nauki, m.in. prowadzi najstarszego i pierwszego zarazem polskiego bloga o genetyce https://www.facebook.com/FaktyMityGenetyki/

Opisuje i fotografuje przyrodę, starając się przy okazji szerzyć wiedzę pomagającą w ochronie roślin i zwierząt.