x

506 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. Pomaga osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, doświadczającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, DDA. Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości, w tym borderline. Prowadzi także terapię dla osób i par LGBT. Ukończyła Wydział Psychologii UW, ze specjalizacją psychoterapii oraz szkolenie z zakresu terapii humanistyczno-egzystencjalnej w Szkole Psychoterapii INTRA. Jest doktorantką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkoli się aktualnie w zakresie seksuologii klinicznej. Brała udział w szeregu kursów w kraju i za granicą z zakresu: psychoterapii indywidualnej, par i seksuologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Fundacji Drabina Rozwoju, Fundacji Dzieci Niczyje, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, TCCR i Pink Therapy w Londynie. Prowadzi zajęcia dla studentów APS. Jako biegła psycholog współpracuje z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania, opiniując zarówno w sprawach karnych, cywilnych, jak i opiekuńczych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego. W pracy terapeutycznej czerpie przede wszystkim z dorobku humanistyczno-egzystencjalnej szkoły psychoterapii oraz z podejścia psychodynamicznego. Prowadzi długoterminową terapię indywidualną, poddając swoją pracę stałej superwizji.

Wystąpienia