x

Renata Ewa Hryciuk

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

+48 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Antropolożka, latynoamerykanistka, związana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, prowadziła badania w Polsce, na Litwie i w Meksyku. Stypendystka rządu meksykańskiego (1999-2000, 2005-2006) i norweskiego w Oslo, 2006). Współredaktorka (z Agnieszką Kościańską) dwutomowej antologii tekstów pt. Gender. Perspektywa antropologiczna. Autorka rozprawy doktorskiej dotyczącej kulturowego konstruowania dyskursu macierzyńskiego i doświadczenia bycia matką w colonias populares miasta Meksyk.

Wystąpienia