x

603 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Politolog oraz socjolog – absolwentka Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytetu w Wilnie, EURAC – Akademii Europejskiej w Bolzano, Liechtenstein-Institut w Liechtensteinie, London School of Economics and Political Science oraz SciencePo w Paryżu. Stażystka Dyrekcji Generalnej Personelu i Administracji Komisji Europejskiej w Brukseli. Laureatka nagrody Best Student Award Procter&Gamble w 2004 r. dla najlepszego absolwenta szkoły wyższej w Polsce oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2011-2014. Doktor nauk o polityce w obszarze związanym z Unią Europejską. Od 2009 r. pracownik naukowy Zakładu Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2010 r. wykładowca w Instytucie Komunikacji i Mediacji Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie. Producentka programów telewizyjnych, szkoleniowiec, trener, autorka wielu projektów dla organizacji pozarządowych, samorządów i młodzieży finansowanych z Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe: Unia Europejska, negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktami, europejska polityka równościowa.