x

Renata Siemieńska

Uniwersytet Warszawski ; Akademia Pedagogiki Specjalnej

226 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Socjolożka, kierowniczka katedry UNESCO ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju ustanowionej w 1996 r. przy Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

Autorka publikacji dotyczących:

kształtowania się systemów wartości,
procesów demokratyzacji, budowy społeczeństwa obywatelskiego,
stosunków etnicznych,
funkcjonowania władz lokalnych,
socjologii polityki i kultury politycznej,
problemów socjalizacji i edukacji oraz
sytuacji kobiet i mężczyzn w polityce, na rynku pracy, w nauce
godzenia obowiązków w sferze prywatnej i publicznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej;

Jedna z głównych autorek raportu Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn.

W 2014 roku otrzymała Nagrodę „Super Okulary Równości”  – za pracę naukową poświęconą sytuacji kobiet i równości płci. Wytrwałe i konsekwentne implementowanie w Polsce badań genderowych i feministycznych – publikacje prof. Siemieńskiej to między innymi: Płeć, zawód, polityka. Udział kobiet w życiu publicznym w Polsce, Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu i podręcznikach szkolnych, Płeć – wybory – władza, Gender Index – analiza sytuacji kobiet i mężczyzn w firmach oraz analiza sytuacji kobiet i mężczyzn (promocje i dokształcanie) w administracji centralnej.

W połowie lat 80-tych prof. Renata Siemieńska prowadziła w Instytucie Socjologii UW pierwsze otwarte „seminarium feministyczne”, dostępne także dla studentek i studentów innych kierunków – na temat zachodnich nurtów i teorii feministycznych, które stało się inspiracją i bodźcem do dyskusji i nieformalnych spotkań dotyczących sytuacji kobiet w Polsce i w rezultacie doprowadziło do powstania pierwszej niezależnej kobiecej grupy samoświadomosciowej, która stała się później zalążkiem ruchu feministycznego w Polsce.

Wystąpienia