x

600 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Radczyni prawna, dr nauk prawnych (UW), legislatorka. W 2001-2005 prawniczka w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie współtworzyła projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2005-2014 w Departamencie Prawnym KPRM, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Autorka publikacji dotyczących przemocy w rodzinie, równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się w kwestiach stanowienia prawa, lobbingu oraz dostępu do informacji publicznej. Współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Klinika Rządzenia.