x

O ekspertce

Dr nauk humanistycznych. Prowadzi badania terenowe i partycypacyjne. Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce studiów nad dzieciństwem w perspektywie międzykulturowej, dotyczy m.in. dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego i jego praw w kontekście edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Prowadziła badania w Afryce Środkowej, w Rogu Afryki, na Kaukazie oraz wśród migrantów i mniejszości w Polsce. Nie ogranicza się wyłącznie do działań naukowo-badawczych, ale także wykorzystuje wiedzę naukową w praktyce – szkoli nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz studentów z Europy Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowych szkół letnich organizowanych przez Katedrę UNESCO (2008-2018), w ramach projektów UNICEF (2018) i projektów UE (współpraca z Kaukazem Płd. 2006-2016). Od lat działa na rzecz Afryki i osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce.
http://www.contemporarynomad.pl/