x

...
  • mazowieckie

O ekspertce

socjolożka, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk i badaczka w Centrum Polányiego w Institute of Advanced Studies. Specjalizuje się w problematyce militaryzmu, bezpieczeństwa, wojen oraz przemocy politycznej widzianych z perspektywy porządku płci. Autorka książki „Płeć powstania warszawskiego” (IBL i NCK, 2013) oraz artykułów naukowych poświęconych wojnom i historii kobiet, które ukazały się m.in. w „Gendered Wars, Gendered Memories…” (Routledge 2016) oraz „Gender: War” (Macmillan Interdisciplinary Handbooks, 2017). Od 2015 roku bada również transnarodowe konserwatywne mobilizacje społeczne, współpracując m.in. przy książce “Gender as symbolic glue. The position and role of conservative and far right parties in the anti-gender mobilisations in Europe” (FEPS/FES 2015). Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego.