x

Weronika Kloc-Nowak

Ośrodek Badań nad Migracjami, UW

+48 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Badaczka migracji, socjolog z tytułem doktora nauk politycznych i społecznych z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji we Włoszech. Pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i specjalizuje się w badaniach rodzin migrantów, relacji międzypokoleniowych i perspektywie płci w badaniach nad migracją. Książka oparta na jej badaniach, zatytułowana „Childbearing and parental decisions of intra-EU migrants. A biographical analysis of Polish post-accession migrants to the UK and Italy” ukazała się właśnie w wydawnictwie PeterLang; jest również (współ)autorką publikacji o opiece nad osobami starszymi w społecznościach lokalnych z nasiloną emigracją i starzeniem społeczeństwa („Ethnomorality of care…”, wraz z A. Radziwinowiczówną i A. Rosińską, Routledge 2018).