x

504 ...
  • dolnośląskie

O ekspertce

Jestem doktorem nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalność: technologia odpadów. Aktualnie pracuję na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na procesach przetwarzania i recyklingu odpadów, głównie zużytych baterii i akumulatorów. Obecnie zajmuję się hydrometalurgicznym odzyskiwaniem metali zawartych w zużytych bateriach litowo-jonowych. Oprócz prac laboratoryjnych, regularnie prowadzę zajęcia dla studentów oraz angażuję się w różnorodne projekty popularyzacyjne, m.in. jestem członkiem Science Embassy – grupy zrzeszającej popularyzatorów nauki, którzy w ramach swojej działalności przygotowują artykuły popularnonaukowe na różne tematy. Od 2020 r. jestem także członkiem wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Ukończyłam kurs Tutorów Akademickich.