x

730 ...
  • mazowieckie

Profile ekspertki:

O ekspertce

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-12276. Aktualnie praktykuję prawo w własnej kancelarii radcowskiej – bonoeventu.pl. Z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach administracji skarbowej (począwszy od  urzędu skarbowego poprzez izbę skarbową na ministerstwie finansów skończywszy)  zajmuję się nieomal wyłącznie sprawami podatkowymi oraz administracyjnymi reprezentują moich klientów w sporach z urzędami zarówno  postępowaniach przed organami podatkowymi i administracyjnymi jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jestem autorką, lub współautorką kilku publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi:

  • „Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną a wzajemne rozliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego” artykuł w miesięczniku komorników sądowych Nowa Currenda, nr. 5/2018 
  • „Sądowa kontrola administracji publicznej w świetle art. 145a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” rozdział we współautorstwie z Adrianną Grzymską – Truksą w wydanej przez Akademię imienia Jana Długosza w Częstochowie publikacji pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej pt.„SĄDOWA KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOŚWIADCZENIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY”. 
  • „Profesjonalny pełnomocnik w ogólnym postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” artykuł we współautorstwie z Joanną Wyporską – Frankiewicz, Palestra, R. 60, nr 7/8 (2015)
  • „Stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów”, artykuł w SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy, rok XVIII, październik 2013, nr  10 (203)

 

 

Wystąpienia