x

503 ...
  • śląskie

O ekspertce

Pedagogika włączająca, gerontologia, polityka społeczna szczególnie w zakresie wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i osób starszych, aktywność i aktywizacja seniorów, aspekty zdrowotne, rozwój lokalny i spójność społeczna, lokalna polityka publiczna na rzecz zdrowego starzenia.