x

Zofia Jabłońska

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

501 ...
  • mazowieckie

O ekspertce

Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Polskiej Akademii Nauk. Od 2010 roku zaangażowana w działalność równościowych organizacji pozarządowych, w tym Kampanii Przeciw Homofobii gdzie w latach 2010-2014 koordynowała prace grupy prawnej. Autorka publikacji z zakresu praw osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i trans*). Trenerka antydyskryminacyjna (ukończony kurs trenerski Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej), prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. dla prawników/czek oraz przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych. Biegle włada językiem angielskim. Z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego związana od 2014 roku.