x

Zuzanna Sawinska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

606 ...
  • wielkopolskie

O ekspertce

Prowadzone przeze mnie badania skupiają się wokół problemu chorób w uprawach roślin rolniczych. Problematyka badawcza którą realizuję, skierowana jest na zagadnienia związane z optymalizacja ochrony roślin, poprzez stosowanie najnowszych formulacji zapraw nasiennych i fungicydów nalistnych, które mogą być używane w różnych technologiach produkcji takich jak uprawa tradycyjna, uprawa uproszczona czy siew bezpośredni oraz stosowanie dodatku adiuwantów do fungicydów w celu optymalizacji ich stosowania. Badania z tej tematyki poszerzam o aspekty związane z bioróżnorodnością i ekologią w ostatnim czasie analizując je w kontekście nowego zielonego ładu. Oszacowanie występujących zależności pomiędzy półnaturalnymi siedliskami, sposobem uprawy w gospodarstwach rolnych i świadczeniem różnorodnych usług ekosystemowych przez bioróżnorodność w reprezentatywnych systemach rolnych Europy to jeden z projektów w których brałam udział w ostatnim czasie. Najnowsze badania koncentrują się także wokół nawożenia organicznego nawozem z odchodów owadów hodowanych na białko.