x

Szkolenie dla dziennikarek i wydawców mediów lokalnych i ogólnopolskich

23-25 października,
piątek-niedziela,
redakcja Krytyki Politycznej,
ul. Foksal 16, II piętro, Warszawa

Media tworzą obraz świata. Tak samo, jak ważny jest dobór tematów, poruszanych w programach radiowych czy telewizyjnych oraz na łamach prasy czy w portalach internetowych, tak ważne jest to, kto zabiera głos w danym temacie. Badania pokazują, że niestety media często kształtują debatę publiczną zapraszając do jej udziału regularnie te same osoby, dodatkowo grupa ta jest dość jednorodna.

Od pewnego czasu śledzimy dyskusję na temat tego, że polskie media to #MediaBezKobiet. Warto może zadbać w debacie publicznej o danie głosu większej liczbie pań. Ale jak to zrobić? Gdzie znaleźć ekspertki, które dobrze w tej debacie wypadną? Jak zachęcić je, do zabrania w niej głosu? Jak pogodzić „dedlajny” z dbaniem o różnorodność?

Pytania o obecność kobiet w debacie medialnej nasuwają kolejne, o obecność mniejszości, przedstawicieli grup wykluczonych. Podczas trzydniowego spotkania staraliśmy się przekonać, że odpowiedź na pytanie: „Czy różnorodność wzbogaca media??” brzmi „Tak!”.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego zaprosiło dziennikarzy i dziennikarki, wydawczynie i wydawców z redakcji ogólnopolskich i lokalnych do udziału w weekendowych, bezpłatnych warsztatach dotyczących obecności, a w zasadzie nieobecności różnorodnych głosów w debacie medialnej.

 

PROGRAM

23 października, piątek

19.00 Spotkanie przy kolacji z Elizą Michalik i rozmowa o tym, czy różnorodność głosów służy mediom.

24 października, sobota

11.00-12.30 Przegląd prasy z Agnieszką Lichnerowicz, czyli analiza obrazu, jaki kreują media.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Warsztaty (część I) z pracy z początkującymi rozmówcami i rozmówczyniami, czyli jak stworzyć warunki ekspertce, żeby bezpiecznie czuła się przed kamerą, w rozmowie z dziennikarzem i żeby uzyskać od niej najlepszą możliwą wypowiedź.

Prowadząca: Katarzyna Dułak

15.00-15.15 Przerwa kawowa

15.15-17.00 Warsztaty (część II): Czy media równają do „średniej krajowej”? Zajęcia z kreowania różnorodnej i równościowej debaty publicznej.

Prowadząca: Katarzyna Dułak

19.00 Spotkanie przy kolacji z Joanną Piotrowską i prezentacja rozwiązań wspierających równość i promujących różnorodność, jakie stosowane są w mediach publicznych za granicą (m.in. przykład BBC).

25 października, niedziela

10.00-12.00 #MediaBezKobiet – Anna Dryjańska zaprezentuje wyniki swoich badań oraz zaproszi do dyskusji o obecności kobiet w debacie publicznej.

***

Projekt „Głos kobiet się liczy” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt „Ekspertki.org – przebijamy „szklany sufit” dofinansowano przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Warsztaty „Czy różnorodność wzbogaca media?” przygotowano we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.

logo-set-ekspertki